Tekniska Helhetslösningar

 • Planering
 • Koncept
 • Analys 
 • Konstruktion 
 • Implementering 
 • Driftsättning 
 • Service & Underhåll

Mekanikkonstruktion

 • Väl uppbyggda stabila och parametriserade modeller
 • Noggranna ritningsunderlag med tillhörande sprängskisser och monteringsanvisningar
 • Drygt 20 års erfarenhet av 3D-CAD 
 • Filkonverteringsprogram för de flesta filformat

Pneumatik

 • Revisionshanterad dokumentation för ingående pneumatik i alla projekt där det krävs.
 • Pneumatikscheman, ritade i FESTO’s FluidDraw P5
 • Noggrant utvalda komponenter för ett komplett pneumatiksystem

FEM (Finita elementmetoden)

 • FEM-beräkningar åt kund där hållfastheten är betydande för konstruktionen
 • Statisk, dynamisk och termisk analys för sammansatta modeller
 • Revisionshanterade underlag

Elkonstruktion

 • Fullständig el-dokumentation & kopplingsscheman 
 • Revisionshanterade filer och dokument

PDM-system & säkerhet

Vårt heltäckande PDM-system gör att vi har all information samlad på samma ställe och full koll på alla underlag, vilket minimerar risken för misstag och onödiga driftstopp.

 • PDM-system som knyter ihop alla ritningsunderlag och revisionshanterar detta automatiskt på vår server
 • Möjlighet till att säkert förvara sina originaldata hos oss
 • Externa backup-diskar på flera olika fysiska platser som backas upp varje natt
 • READ ONLY-dokument som eliminerar risken att av misstag ändra något i skarpa ritningsunderlag 
 • Avancerade sökfunktioner för att lätt spåra äldre projekt, relaterade solider och sammanställningar
 • Tillverkningsunderlag automatgenereras i till exempel PDF-format till en area i realtid som kunden har direkt access till – och på så sätt alltid har tillgång till de senaste underlagen. 

Robotsystem

 • Kompletta system för robothantering 
 • Vi jobbar med bl.a. ABB, KUKA och FANUC

CE-märkning

 • CE-märkning / certifiering för kompletta maskiner & system.
 • 2B-intyg för delvis fullbordad maskin

PLC

 • Maskinsystem med övergripande PLC 
 • Säkerhets-PLC med säkra funktioner

3D-printing

 • Koncepttest 
 • Detaljproduktion 
 • Prototyper

Legomontering In-house

 • Montering av kompletta specialmaskiner
 • Produktmontage av avancerade produkter upp till ca. 100 st. per order
 • Leverans med spårbarhet på individnivå 
 • Sluttest